Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ QA KM_Day 2023

วันนี้ 24 เมษายน 2566 สำนักมาตรฐานฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงาน วันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ QA KM_Day 2023 ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละด้านที่มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วม และจะประกาศผลให้ทราบเร็วๆ นี้ โดยจะจัดให้มีการรับมอบรางวัลในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 นี้


Facebook comment