????มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม
????วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.15 น. ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ด...
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
แชร์ 10 ครั้ง