Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม
 
วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 17.15 น. ที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม  ดร.นิศารัตน์ โชติเชย รักษาการแทนอธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดมหาสารคาม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และนักศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม เฝ้าฯ รับเสด็จ มากกว่า 3,000 คน
 
ทั้งนี้ นางสาวจิระกัญจนี ศรีสุลัย นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 คณะครุศาสตร์ และ นางสาวทราภรณ์ คุคลิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และชรม RMU TO BE NUMBER ONE IDOL 2022  ได้รับคัดเลือกให้พูดคุย และซักถามกับองค์ประธานโครงการ โดยภายในงาน มีกิจกรรมสร้างสุขจากเหล่าศิลปิน ดารา มากมาย

"TO BE TAKASILA รวมพลังเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

Facebook comment