Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

MOU มรม. กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้อง Conference Room 1 (อาคาร 34) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยคณะวิทยาการจัดการ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การร่วมผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ในการนี้ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารและผู้แทนจาก บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)...
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Ailadda Ongklang, Nantasen Chantasut Niramita และ คนอื่นๆ อีก 26 คน
 
 
แชร์ 8 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 

Facebook comment