Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และร่วมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 2565 ต้อนรับปีใหม่ 2566 โดยในช่วงเช้าเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม ส่วนช่วงค่ำเป็นงานเลี้ยงราตรีต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

อัลบัม 1
อัลบัม 2

Facebook comment