Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ MOU กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสิงห์สารคาม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร
ในการนี้ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้บริหารและผู้แทนจาก วิทยาลัยชุมชนยโสธร รวมทั้งผู้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร...
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Phongnut Aksorn, Siwadol Kanyakam และ คนอื่นๆ อีก 17 คน
 
 
แชร์ 3 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 

Facebook comment