Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566

วันที่ 21 มกราคม 2566 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้นำนักศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2566 พร้อมร่วมจัดบูธแสดงผลงานและนิทรรศการทางวิชาการ ที่ได้มีการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ โดยมีการจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 21-29 มกราคม 2566 รวม 9 วัน 9 คืน 

Facebook comment