Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะนิติศาสตร์จัดการเรียนการสอนห้องเรียนกฎหมายสำหรับนักเรียน

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการเรียนการสอนห้องเรียนกฎหมายสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกับโรงเรียนผดุงนารี เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม อันจะก่อให้เกิดองค์ความรู้และแรงบันดาลใจแก่นักเรียนและนักศึกษา โดย ให้นักเรียนโรงเรียนผดุงนารี นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์
นำโดย ดร.กริช สินธุศิริ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์ นักศึกษา และ ดร.ประพันธ์ ขันโมลี ผู้อำนว...
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Tan Vatchaporn, วัชรี พรรณะ และ คนอื่นๆ อีก 52 คน
 
แชร์ 8 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 

Facebook comment