Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
อาจารย์ ดร. นิศารัตน์ โชติเชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 2 / 2566
ณ ห้องประชุมวิบูลย์ - ยุพิน เลาหะพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Keng Molecule, Thuanthong Thongsomboon และ คนอื่นๆ อีก 35 คน
 
 
แชร์ 5 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

Facebook comment