Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

สัปดาห์สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ คลินิกรักษาสัตว์อาร์เอ็มยู (RMU PET CARE CLINIC)
สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการบริการวิชาการ “สัปดาห์สัตว์เลี้ยงสุขภาพดี”
ในการนี้ อาจารย์ ดร. วันทนีย์ พลวิเศษ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้บริการตรวจทางสุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้แก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามและบูรณาการทางด้านวิชาการ งานวิจัยและวัฒนธรรมทางการประ...
ดูเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความรู้สึกทั้งหมด
Tan Vatchaporn, Siwadol Kanyakam และ คนอื่นๆ อีก 42 คน
 
แชร์ 24 ครั้ง
 
ถูกใจ
 
 

Facebook comment