Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รับตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567

รับตรวจราชการโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.807949451365863&type=3

Facebook comment