Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมหาพุทธภิเษก พระกันทรวิชัย รุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีมหาพุทธาภิเษก พระกันทรวิชัย รุ่นพิเศษ 150 ปี มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้บูรณะองค์พระธาตุนาดูน สนับสนุนการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเฉลิมฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม  โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ซึ่งในพิธีครั้งนี้มีพระเกจิอาจารย์ นั่งปรกอธิฐานจิต ทั้งสิ้น 32 รูป

Facebook comment