Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 6 -2567 10 มิถุนายน 2567

จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ครั้งที่ 6 -2567 10 มิถุนายน 2567 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.rmu.ac.th&set=a.850442190449922

Facebook comment