Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2558 พร้อมรับมอบทุนการศึกษา และมอบทุนการศึกษา วันที่พฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Facebook comment