Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจัดประกวดดาวเดือน

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มอบให้องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติจัดประกวดดาวเดือน และหนุ่มหน้าลาวสาวไทบ้าน รอบแรก ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วันที 27 สิงหาคม 2558

Facebook comment