Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 2 ก.ย. 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ทุกเช้าวันพุธ เวลา 06.30-07.30 น. ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง วันที่ 21 ต.ค. 2558

Facebook comment