Home
กิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ราชภัฏ 90 ปี 150 เมืองมหาสารคาม”

รองศาสตราจารย์สมชาย วงษ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ “ราชภัฏ 90 ปี 150 เมืองมหาสารคาม” การประกวดส้มตำลีลาประเภททั่วไป จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 กันยายน 2558 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

Facebook comment