Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เป็นประธานต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมสวนวรุณ

วันที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 11.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เป็นประธานต้อนรับคณะสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงแรมสวนวรุณ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์การทำงานด้านการบริการข่าวสาร และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยได้นำผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมีกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ประสานงานหลัก หลังจากนั้นได้เชิญคณะสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวคุณทิพย์ โดยมีสื่อมวลชนจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 33 ท่าน ทั้งสื่อมวลชนจากวิทยุกระจายเสียง,วิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์จะจัดขึ้นครั้งต่อไปในวันที่ 15 พ.ค. 2558 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้องขอขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเอง หากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

Facebook comment