Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร มรม. เข้ารดน้ำขอพรจาก ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย

วันที่ 16 เม.ย. 2558 เวลา 08.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.พร้อมด้วยผู้บริหาร มรม. เข้ารดน้ำขอพรจาก ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย

Facebook comment