Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ

วันที่ 29 เม.ย. 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้อง 406 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ พร้อมเป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุน (เงินอัดฉีด) จำนวน 10,000 บาท ให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรีญรางวัลจากการแข่งขันสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ฉลองครบรอบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เม.ย. 2558 โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มอบ

Facebook comment