Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมประจำเดือนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอธิการบดี

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอธิการบดี โดยเผยว่ากำลังจะมีข่าวดีในเรื่องเงินกู้สวัสดิการในการซื้อบ้านของสมาชิก ท่านใดยังไม่สมัครเป็นสมาชิกรีบสมัครด่วนเลยนะคะ โปรดตามติดตามตอนต่อไป.........

Facebook comment