Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพระราชพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันฉัตรมงคล

Facebook comment