Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วางแผนงานขอเชิญบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล

วันที่ 6 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น. รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดี มรม.ประชุมร่วมกับ นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหน่วยงานราชการและเอกชน วางแผนงานขอเชิญบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล "รวมน้ำใจชาวมหาสารคามช่วยเนปาล" ถ่ายทอดสดทางเคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 พ.ค 2558 เวลา 18.00 -20.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้เอ็มเคปาร์ค

Facebook comment