Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เข้าร่วมงานกระบือไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 150 ปี มหาสารคาม

รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมงานกระบือไทยสู่อาเซียน ครั้งที่ 2 ฉลองครบรอบ 150 ปี มหาสารคาม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ สนามหน้าอาคารเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment