Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พัฒนาลำห้วยคะคาง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาลำห้วยคะคาง ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณห้วยคะคางในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

Facebook comment