Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2562

เผยโฉม ดาว-เดือน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

►เดือนประจำคณะวิทยาการจัดการ 
นายฟ้าประกาย เกศเทศ (บุญยิ่ง) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

►ดาวประจำคณะวิทยาการจัดการ
นางสาวมุธิดารัตน์ โคกสีอำนวย (ลูกอิ่ม) สาขานิเทศศาสตร์


Facebook comment