Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรอบทั่วไป

วันที่ 22 พ.ค. 2558 เวลา 08.30-12.00 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในรอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

Facebook comment