Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 40,000 บาท มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 768,000 บาท

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 40,000 บาท
มอบเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 768,000 บาท
โดยผู้บริหารได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน
(3 มิ.ย. 58) ที่ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ รองศาสตราจารย์สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (มรม.) เป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 768,000 บาท และรับมอบทุนการศึกษา จำนวน 40,000 บาท จากบริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมีนางกันต์ภัสสรณ์ คุณเศรษฐ์ ผู้จัดการสาขามหาสารคาม เป็นตัวแทนมอบเงินดังกล่าว
ทั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์ให้นักศึกษาได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เพื่อสวัสดิภาพดังกล่าว บริษัทเคเอสเคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ เพื่อมอบความคุ้มครองให้นักศึกษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้จะรับค่ารักษาพยาบาล ตามที่กฎหมายกำหนด
หลังจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อนำไปมอบให้กับนักศึกษาที่เรียนดีมีคุณธรรม กิจกรรมเด่น และผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการศึกษา และได้เข้ามาช่วยเหลือกิจการต่างๆ โดยเฉพาะทุนการศึกษาที่เป็นส่วนสำคัญช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

Facebook comment