Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ห้องสมุดจัดกิจกรรม 5 ส. สู้โควิด-19 เตรียมพร้อมเปิดเทอม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรม 5 ส. ช่วงโควิด 2019 ตอนรับเปิดเทอมปีการศึกษา 2563 

Facebook comment