Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ป.ตรี ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563

ภายในงานมีกิจกรรม "ร้อยดวงใจมาลัยดอกจาน" โดยผู้บริหารและคณาจารย์ได้ติดดอกจานให้กับตัวแทนนักศึกษา ซึ่งดอกจานถือเป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ

โอกาสนี้นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง เรียนอย่างไร อยู่อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมกิจกรรมประสานใจน้องพี่ มีนักศึกษาทั้ง 9 คณะ เข้าร่วมมากกว่า 3,000 คน สร้างความรู้และประทับใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี


Facebook comment