Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีวางพวงมาลา รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี
 
          ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม ตลอดจนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ วางพวงมาลา กล่าวคำสดุดี และร่วมกันขับร้องเพลงเทิดไท้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี

          พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาตลับ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายไทย ทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่ ตรวจชำระ สะสางกฎหมาย ตั้งโรงเรียนกฎหมาย รวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆ อีกทั้งยังทรงตั้งกองพิมพ์ลายนิ้วมือ เพื่อใช้เก็บประวัติผู้ต้องหา จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ด้วยโรควัณโรคที่พระวักกะ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 วงการกฎหมายไทยจึงได้กำหนดให้เป็นวันรพี เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์

Facebook comment