Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2563 

Facebook comment