Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

12 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563

ในการนี้ ผศ.ดร.ไพศาล วรคำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร

Facebook comment