Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยจัดขึ้นในวันที่ 17สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 39 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ไชยยันต์ สกุลไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา วางพานพุ่มเครื่องราชสักการะ พร้อมปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จากนั้นตัวแทนนักศึกษาอ่านคำกลอนถวายราชสดุดี พร้อมถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

Facebook comment