Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

RMU รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ลดขยะในมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ “RMU รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ลดขยะในมหาวิทยาลัย”

      วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ที่ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 39) ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและพิธีบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือ “RMU รักสุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมใจ ลดขยะในมหาวิทยาลัย” ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม โดยศูนย์แพทย์ราชภัฏ และเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีอาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด 
      ภายในงานมีผู้เข้าร่วมลงนาม MOU ได้แก่ นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม แพทย์หญิงจรัญญา จุฬารี รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลมหาสารคาม นางสาวสุจิราภรณ์ ศรีตะการโกศล หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาสารคาม อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นางฉวีวรรณ เผ่าพันธ์ หัวหน้าศูนย์แพทย์ราชภัฏ 
      สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการอบรม อีกทั้งยังมีการสร้างกระแสในกิจกรรม ไม่รับเท่ากับรักษ์สิ่งแวดล้อม เพียงนักศึกษาไม่รับถุงพลาสติก หลอด โฟม จากร้านค้าที่ร่วมโครงการ จะได้รับแสตมป์รักษ์โลก สะสมแสตมป์ครบ 30 40 และ 80 ดวง สามารถนำมารับของรางวัลรักษ์โลกได้ฟรีที่ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือที่ศูนย์แพทย์ราชภัฏ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาและบุคลากร เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 300 คน
 

Facebook comment