Home
แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ


ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจด้านการให้บริการของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกที่นี่ https://forms.gle/Fyyt4ok3wCLsaV3v9