Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

นักศึกษา มรม. ได้รับคัดเลือกตัวแทนร่วมแสดงโขนพระราชทาน

นายพชร ปลอดโปร่ง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กล่าวว่าภาคภูมิใจเป็นที่สุดในชีวิตที่มีโอกาสเป็นตัวแทนร่วมแสดงโขนพระราชทาน บนเวทีกล้างแจ้งท้องสนามหลวงด้านทิศเหนือ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมร่วมกับนักแสดงโขนอื่นๆ

Facebook comment