Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

มรม.น้อมถวายการแสดงมหรสพสมโภชหน้าพระเมรุมาศจำลอง 26 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม น้อมถวายการแสดงมหรสพสมโภช หน้าพระเมรุมาศจำลอง ณ ศาลากลางจังมหาสารคาม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 18.00 น.

Facebook comment