Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

คณะนิติศาสตร์อบรมกฎหมายแก่เยาวชนแกนนำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

12 มีนาคม 64 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เยาวชนแกนนำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

Facebook comment