Home
วีดีโอข่าว/ RMU CHANNEL

การบบรรยาย หัวข้อ ระบบวิทยฐานะใหม่ (ว.PA) สู่ความท้าทายในวิชาชีพ

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สาขาวิชาการบริหารจัดการการศึกษา คณะครุศาสตร์ สพม.มหาสารคาม, สพป.มหาสารคาม เขต 1, เขต 2, เขต 3 สพม.ร้อยเอ็ด และ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ???? ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ฟรี) ⭐️ หัวข้อ "ระบบวิทยฐานะใหม่ (ว.PA) สู่ความท้าทายในวิชาชีพ" โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. และรักษาการเลขาธิการคุรุสภา ???? วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ???? หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment